کود-گوگرد

کود گوگرد | انواع کودها با گوگرد خالص بیشترین مقدار را در قالب عنصر S در خود جایی داده اند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی، میتوانیم عنصر گوگرد را به صورت مستقیم یا بعنوان افزودنی در دیگر کودها استفاده کنیم. این روزها دیگر یک ماده مغذی بعنوان کود برای کشاورزان اصلا به صرفه نیست.

زیرا با افزایش تورم اصلا صرف نمیکند که کشاورز بخواهد زحمت و هزینه کود دهی را بجان بخرد و بازخورد مناسب از لحاظ محصول دهی دریافت نکند. بهمین دلیل شرکتهای تولید کود تمام تلاش خود را میکنند که در کنار تولید کودهایی با عناصر اصلی (N-P-K) و مغذی، عنصر تاثیر گذاری مانند گوگرد نیز در محصولاتشان بگنجانند. بدین طریق کشاورز با خرید یک محصول چندین عامل مورد نیاز گیاه خود را برطرف مینماید. یا به اصطلاح با یک تیر چند نشان میزنند.

بیشتر بخوانید:کودهای سولفاته

استفاده از کود گوگرد | انواع کودها با گوگرد خالص

استفاده-از-کود-گوگرد-انواع-کودها-با-گوگرد-خالص

استفاده-از-کود-گوگرد-انواع-کودها-با-گوگرد-خالص

در بسیاری از موارد از کود گوگرد | انواع کودها با گوگرد برای تنظیم pH خاک استفاده میکنند. هرچند، کاربرد آن بعنوان کود با توجه تولید محدودتر و دسترسی کمتر به کودهای سنتزی دیگری که حاوی سولفور هستند،افزایش قابل توجهی داشته است.

بیشتر بخوانید:انواع گوگرد مایع

کود گوگرد چیست | انواع کودها با گوگرد خالص

گوگرد عنصری یک عنصر زرد رنگ، بی اثر و نامحلول در آب است. نحوه نگهداری آن از لحاظ اقتصادی به گونه ای است که در فضای باز باشد اما طوری که رطوبت و تغییرات آب و هوا تاثیری روی آن نگذارند. زمانی که گوگرد به خوبی به ذرات ریز تبدیل شده و با خاک ادغام گردد، توسط میکروارگانیسمهای خاک عمل اکسیداسیون روی آن انجام شده و تبدیل به سولفات () میگردد.

اثربخشی افزودن گوگرد عنصری به صورت S یا اضافه کردن گوگرد به گیاهان در قالب کودهای سولفاته () به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. منظور از این موضوع این است که آیا بهتر است گوگرد را به صورت S (عنصر) به گیاهان بی افزاییم یا در قالب سولفات باشد.

 • اندازه ذرات
 • نرخ
 • روش اعمال کود
 • خصوصیات اکسیداسیونِ گوگردیِ خاک
 • شرایط محیط

بیشتر بخوانید:گوگرد مایع ارگانیک

کود گوگرد بهتر است یا کودهای سولفاته

به مراتبی که اندازه ذرات کاهش یابد، سرعت اکسیداسیون عنصر گوگرد بیشتر میشود. هرچه اندازه ذرات ریزتر باشد، سطح در دسترس عنصر افزایش یافته و سرعت اکسیداسیون بیشتر میگردد. بنابراین، افزایش سطح در دسترس عنصر گوگرد به معنای دسترسی بیشتر گیاهان به سولفات است.

یکی دیگر از فاکتورهای تاثیر گذار بر جذب گوگرد توسط گیاهان، زمان کود دهی و افزودن آن است. تا جایی که امکان دارد پیش از کاشت محصول جدید، کود گوگرد | انواع کودها با گوگرد را در خاک اعمال کنید تا عمل اکسیداسیون آن سریعتر رخ دهد. همانطور که میدانید گیاهان سولفات را خیلی بهتر و بشتر از گوگرد عنصری جذب میکنند.

نحوه پخش و اعمال گوگرد عنصری نیز یک عامل تاثیر گذار است. برای مثال اگر گوگرد بصورت متعادل در گستره سطح خاک پخش شود:

 • اول که عمل اکسیداسیون عنصر بهتر و در مقیاس بیشتری صورت میپذیرد.
 • دوم آنکه مشکل مربوط به خطرات مربوط به اسیدیته بیش از اندازه را به حداقل میرساند
 • شرایط رطوبتی بهتری را فرآهم می آورد

اگر همزمان، گوگرد عنصری را در کنار گوگرد سولفاته را روی سطح خاک پخش کنید، متوجه میشوید که  تاثیر بهتری از خود نشان میدهد.

زمان بهینه افزودن کود گوگرد | انواع کودها با گوگرد خالص

از آنجا که سولفات انحلال پذیری بیشتری در خاک دارد، نفوذ ان در خاک و رسیدن آن به ریشه بسیار بهتر و سریعتر از گوگرد عنصری اتفاق می افتد. بنابراین گوگرد عنصری ابتدا باید اکسید شده و تبدیل به سولفات شود. بدین ترتیب میتواند به ریشه برسد. اکسیداسیون گوگرد عنصری فرآیند زمان بری است. بخصوص اگر گوگرد عنصری به صورت گرانول بودن و در سطح خاک پخش شود. باید صبر کنید که اکسیداسیون گوگرد اتفاق بی افتد، سپس همراه با آب و رطوبت خاک به ریشه گیاه برسد تا در گیاه نفوذ کرده و تاثیر خود را بگذارد.

بهمین دلیل توصیه می شود به جای پخش کردن کود روی سطح خاک پس از کشت، بهتر است کود گوگرد پودری یا بعبارتی، گرانولها را پیش از کاشت به خاک اعمال کنید تا اکسیداسیون اتفاق افتاده و سپس کاشت بذر را انجام دهدی. بدین ترتیب خاک مزرعه یا گلخانه شما غنی از سولفات بوده و میتواند علاوه بر تاثیر مثبت بر رشد و جذب عناصر مغذی اصلی، از گیاه در برابر بیماری ها و آفات مواظبت میکند.

بیشتر بخوانید:گوگرد مایع

کود گوگرد بنتونیت دار

انواع کودهای گوگرد بنتونیت دار برای بهبود اثربخشی گوگرد عنصری با ترکیب، معمولاً 10 درصد وزنی خاک رس متورم مانند بنتونیت، تولید شده است. ذرات کود گوگرد بنتونیت دار طوری اندازه گیری میشوند که با کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل ادغام باشند.

افزودن کود گوگرد بنتونیت دار به خاک

زمانی کود گوگرد بنتونیت دار را به خاک می افزایید، رطوبت خاک را به خود جذب کرده ، موجب میشود که گرانولهای کود تبدیل به عناصر بسیار ریز گوگرد در سطح خاک شود و سریعا گوگرد اکسید شود. این ماده به عنوان یک منبع گوگردی مورد پذیرش عام قرار گرفته است. زیرا شکل فیزیکی گوگرد عنصری حاصل از مناسب بوده و براحتی به اکسید گوگرد تبدیل میگردد.

 زمان کوددهی گوگرد بنتونیت دار

بهترین زمان اعمال کود گوگرد بنتونیت دار وقتی است هنوز محصول را نکاشته اید. این محصول نیز بخاطر نیاز به زمان جهت اکسیداسیون گوگرد عنصری موجود در آن، بهتر است پیش از کاشت به خاک اعمال شود. بدین ترتیب عناصر گوگردی آن زمان کافی برای جذب رطوبت و تبدیل به سولفات را خواهند داشت.

اگر دقیقا پیش از کاشت در شرایطی که کمبود گوگرد شدیدی وجود دارد، این کود را به خاک اعمال می کنید، در نظر داشته باشید که اندکی مکمل حاوی سالفات نیز همراه با آن مانند نیروی کمکی به مزرعه خود اعمال کنید.

مزیت استفاده مکرر از کود گوگرد | انواع کودها با گوگرد خالص

اگر به صورت مکرر و دائم از کودهای گوگرد عنصری استفاده کنید، به مرور زمان سرعت اکسیداسیون گوگرد به سلفات در خاک افزایش میابد. یعنی هر دفعه که کود دهی انجام میدهیم، نتیجه ان را سریعتر درک خواهید کرد.

کودهای N/P به همراه گوگرد 

مطمئنا شما کشاورزان یا افراد آگاه، متوجه افزایش روزمره کمبود گوگرد در خاک مزارع هستید. این مهم چندین دلیل دارد که در ادامه میتوانید آنها را مطالعه کنید.

 • قوانین کاهش رها سازی گوگرد در طبیعت توسط کارخانه جات
 • شستن گوگرد در سطح مزارع در اثر آبیاری زیاد و بارش باران

دو عدد از عواملی است که موجب کاهش وجود گوگرد در خاک شده است. از طرفی سیاستهای تولید محصولات ارگانیک و بدور از سموم شیمیایی در دنیا استفاده از سموم آفت کشی که بر پایه گوگرد باشند، روز بروز در حال کاهش است.

بدین ترتیب وجود عنصر گوگرد در خاک مزارع به مرحله ای رسیده که باید جهت رفع کمبود آن به خاک با کود رسانی کمک کرد. بنابر موارد گفته شده، کارخانه جات تولید کودهای کشاورزی رو به سمت تولید کودهای حاوی عنصر گوگرد آوردند. هدف تولید کودهای چند منظوره ای بوده که علاوه بر عناصر اصلی، عنصر گوگرد نیز به گیاه برسد.

کودهای رهایش آرام یا گوگرد روکش دار

کودهای-رهایش-آرام-یا-گوگرد-روکش-دار

کودهای-رهایش-آرام-یا-گوگرد-روکش-دار

یک راه کنترل نحوه رهایش کودها در محیط مرطوب، استفاده از روکشهایی است که در محیط آبی غیرمحلول بوده، و در انحلال کودها وقفه ایجاد میکند. ازین نوع مواد میتوان به کود اوره با روکش گوگرد عنصری (SCU) نام برد. در این محصول نیتروژن در مرکز و گوگرد به صورت روکش روی آن قرار میگیرد.

این کود حاوی 77 تا 82 درصد اوره (36 تا 38 درصد نیتروژن) و 14 تا 20 درصد روکش از جنس گوگرد عنصری، می باشد.

کاربرد کودهای رهایش آرام یا گوگرد روکش دار

عوامل تاثیر گذار در استفاده از کود گوگرد روکش دار را در ادامه میبینید.

 • فصول بارانی طولانی یا مناطقی که بادهای شدیدی میوزد.

باران موجب شست شوی کود موجود در خاک خواهد شد. این مورد زمانی تاثیر خود را نشان میدهد که جنس خاک طوری باشد که منافذ زیادی داشته باشد.

 • نیاز به رهایش آرام نیتروژن در طول کل فصل رشد باشد.

بدین تریتیب شما در طول کل فصل رشد نیتروژن در دسترس گیاه قرار میدهید.

بدین ترتیب از کودهای گوگرد روکش دار برای محصولاتی مانند نیشکر، آناناس، چمنهای با کیفیت استفاده میشود. در کنار این محصولات میتوان از گوگرد روکش دار یا کود رهایش آرام برای میوه هایی از خانواده توت ها مثل توت فرنگی استفاده کرد. زمانی که برنج را بصورت سیلابی کشت شود، میشود از این نوع کود استفاده کرد.

بیشتر بخوانید:خرید گوگرد مایع | قیمت سال 1400

Related articles

more
کود-ماهی-را-برای-چه-گیاهانی-می-توانید-استفاده-کنید

کود ماهی را برای چه گیاهانی می توانید استفاده کنید

شاید اگر قصد استفاده از کود ماهی را دارید این پرسش به ذهنتان خطور کند که اصلا کود ماهی را برای چه گیاهانی می توانید استفاده کنید؟ کود ماهی به دلیل دا...

1400 دی 06
علت-خشک-شدن-خرمای-مضافتی-و-راه-حل-آن

علت خشک شدن خرمای مضافتی و راه حل آن

در این مقاله به علت خشک شدن خرمای مضافتی و راه حل آن می پردازیم. خرمای مضافتی شهر بم که در استان کرمان ایران واقع شده است، با نام "خرمای بم" شناخته می...

1400 دی 06
انواع-روش-های-از-بین-بردن-علف-های-هرز

انواع روش های از بین بردن علف های هرز

انواع روش های از بین بردن علف های هرز خیلی به نوع علف هرزی که اطراف گیاه یا درخت شما روئیده است بستگی دارد. برای از بین بردن علف های هرز، می‌توانید به...

1400 دی 06
ساده-ترین-راه-های-جلوگیری-از-سرما-زدگی-درختان-و-شوری-خاک

جلوگیری از سرما زدگی درختان و شوری خاک

...

1400 دی 06
علت-ریزش-گل-انار-و-جلوگیری-از-آن

علت ریزش گل انار و راه جلوگیری

...

1400 دی 06
کود-مرغی-برای-انار

کود مرغی برای درخت انار

...

1400 دی 06
تاثیر-نمک-بر-درخت-انار

تاثیر نمک بر درخت انار

...

1400 دی 06
کود-مرغی-و-هر-آنچه-که-باید-درباره-آن-بدانید

کود مرغی | هر آنچه که باید درباره آن بدانید

...

1400 دی 06
جدیدترین-تکنولوژی-های-کشاورزی-تا-سال-2023

جدیدترین تکنولوژی های کشاورزی تا سال 2023

...

1400 دی 06
درمان-بار-ندادن-پسته-افزایش-باردهی-پسته

درمان بار ندادن پسته | افزایش باردهی پسته

...

1400 دی 06

اولین نفری باشید که نظر میدهد...

ارسال نظر

best sellers

more