مقالات

سم پسیل پسته

اگر سم پاشی کلی اولیه که برای تمامی آفات انجام می شود حاوی سم پسیل پسته نباشد، رشد آفت افزایش ... ادامه مطلب