کودهای-سولفاته

کودهای سولفاته

کودهایی که گوگرد آنها بصورت ترکیبات سولفاته سنتز شده اند بیشترین استفاده را در کود دهی دارند. بزرگترین برتری این ... ادامه مطلب