اطلاعیه ها

سرور گرامی و ارجمند

بسیار خرسندیم در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در محل دائمی نمایشگاه های دائمی جنوب شرق(کرمان) واقع در سالن باستانی پاریزی پذیرای شما باشیم.

محل

نمایشگاه های دائمی جنوب شرق(کرمان) واقع در سالن باستانی پاریزی

زمان

9 الی 12 آبان ماه1402

ساعت

15 الی 21

Favorites
نمایشگاه بین الملی تهران

نمایشگاه بین الملی تهران

اطلاعیه ها

نمایشگاه بین المللی کرمان

best sellers

more